SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԳՈՏԻ
id109Քահանան շապկի վրայից գոտի է կրում՝ ի նշան իր կարգի և սրբության առավելության, քանի որ գոտին խորհրդանշում է Քրիստոսի զորությամբ ամրապնդվելն ու հոգևոր արթնության մեջ գտնվելը, ինչպես նաև կատարյալ ողջախոհությունը և մարմնի սրբությունը:

Գոտի
XVIII դ., Կարս: Ս. Էջմիածնի գանձատուն

Պատարագի զգեստավորման ժամանակ գոտին կապելիս քահանան ասում է. «Թող հավատի կամարը շրջապատի իմ միտքն ու սիրտը»:
 
sacredtradition.am