SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԹԱՇԿԻՆԱԿ
id187Պատարագիչ քահանան գոտու վրա ձախ կողքից թաշկինակ է կրում, որը խորհրդանշում է այն սրբիչը, որով Քրիստոս լվաց աշակերտների ոտքերը: Թաշկինակն ունի նաև գործնական կիրառություն. նրանով քահանան պատարագի ժամանակ սրբում է ընծաների մատուցումից առաջ իր լվացած մատները:
 
sacredtradition.am