SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԹԵՄ
id190Թեմ կամ վիճակ է կոչվում այն տարածաշրջանը, որտեղ բնակվում են Եկեղեցուն որդեգրված ուղղափառ քրիստոնյաներ: Թեմն իր հերթին բաժանվում է համայնքների՝ ծխերի: Յուրաքանչյուր թեմ ունի իր հոգևոր առաջնորդը՝ եպիսկոպոսը:
Հայաստանում առաջին թեմերը կազմավորվել են քրիստոնեական համայնքների հիմքի վրա: Սակայն առաջին պաշտոնական թեմերը հիմնել և նրանց համար եպիսկոպոսներ է կարգել ս. Գրիգոր Լուսավորիչը՝ ըստ Հայաստանի նահանգների և գավառների:
 
sacredtradition.am