SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԽՆԿԱՄԱՆ
id223Խունկ լցնելու համար նախատեսված արծաթե աման է, որը ձեռքին կրում է բուրվառակիրը: Այն լինում է կափարիչով և առանց կափարիչի: Արարողության ժամանակ, երբ բուրվառակիրը, խունկ դնելու համար բուրվառը ձեռքին ներկայանում է քահանային, նրան է մոտեցնում նաև խնկամանը, որի միջի խունկը քահանան օրհնում է և փոքրիկ գդալով դնում բուրվառի մեջ:

Խնկաման
XVIII դ., Վաղարշապատ: Ս. Էջմիածնի գանձատուն

 
sacredtradition.am