SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՀԱՅՐ
id228Այսպես է կոչվում այն քահանան, որին հավատացյալը պարբերաբար խոստովանում է իր մեղքերը, թողություն ստանում և որի խրատներով իրականացնում է իր ապաշխարությունը:
 
sacredtradition.am