SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԽՈՐԱԿԵՐՏԻ ՎԱՆՔ
id231Գտնվում է Լոռու մարզում՝ Լալվար լեռան արևմտյան լանջին: Եկեղեցին XIII դ. կառույց է, որի ինքնատիպ գմբեթը եզակի է հայկական շինարվեստում: Նրա թմբուկը բաղկացած է 30 սյուներից, իսկ սլացիկ գմբեթի ծածկը իրականացված է 6 փոխհատվող կամարներով: Եկեղեցուն արևմուտքից կից է գավիթը (1251 թ.), որի խաչվող կամարներով ծածկը քանդվել է 1965 թ. երկրաշարժից:

Խորակերտի վանքի գլխավոր եկեղեցին հարավից
Աղբյուր՝ О. Х. Халпахчян, Архитектурные ансамбли Армении, “Искусство», Москва, 1980

 
sacredtradition.am