SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԽՈՐՀՐԴԱՆՈՑ
id236Եկեղեցու ավագ խորանի երկու կողմերում, պատի մեջ, խորշեր են լինում, որոնք կոչվում են խորհրդանոցներ: Աջ կողմինը նախատեսված է ս. հաղորդության հացն ու գինին զետեղելու համար՝ նախքան սեղանի վրա քահանայի կողմից դրանք Տիրոջ մարմնի և արյան նվիրագործելը, իսկ ձախ կողմինը մեռոն և այլ սրբություններ պահելու համար է:

Երևանի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ավագ
խրանի ձախակողմյան խորհրդանոցը

Լուսանկար՝ Սերգեյ Հակոբյանի

 
sacredtradition.am