SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԾՆՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
id244Ծնրադրել նշանակում է ծնկի իջնել: Այդպես է կոչվում նաև ծնրադիր երկրպագությունը:
Ծեսի ընթացքում հաճախակի ծնրադրություններն առավել ընդգծում և տեսանելի են դարձնում Աստծո հանդեպ հավատացյալի նվիրական զգացումները:
Սակայն պետք է գիտենալ, որ կիրակի օրը չի կարելի ծնկի իջնել, այլ պետք է Աստծուն երկրպագել կանգնած վիճակում՝ գոտկային խոնարհումով: Դրանով մենք պատվում ենք կիրակի օրվա խորհուրդը, քանզի այդ օրը Քրիստոս հարություն առավ և մեզ ոտքի կանգնեցրեց մեղքերից:
 
sacredtradition.am