SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԿԱՐՄՐԱՎՈՐ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
id252Արագածոտնի մարզկենտրոն Աշտարակ քաղաքի հյուսիսարևելյան բարձրադիր մասում կանգուն Կարմրավոր Ս. Աստվածածին եկեղեցին համանման կառույցներից առանձնանում է իր գեղատեսիլ կերպարով: Այն Հայաստանի VII դ. փոքր խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցու լավագույն օրինակն է: Ներսում պահպանվել են VII դ. որմնանկարի մնացորդները: Մինչև XIX դ. սկիզբը եղել է Կուսանաց վանքի եկեղեցի:

Աշտարակի Կարմրավոր եկեղեցին հյուսիս-արևմուտքից
Լուսանկար՝ Սերգեյ Հակոբյանի

 
sacredtradition.am