SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԿՈՆԴԱԿ
id261Հունարեն բառ է, որ նշանակում է ձող, գավազան կամ փաթույթ:
Հայ Եկեղեցում այն նշանակում է կաթողիկոսի կամ պատրիարքի, իսկ անցյալում՝ երբեմն նաև եպիսկոպոսի կողմից տրված հատուկ նամակ, ուղերձ կամ հրաման: Այն գրվում է երկարավուն ու գլանաձև փաթաթվող թղթի վրա: Կոնդակի ճակատը զարդարվում է նվիրապետի խորհրդանշանով և մանրանկարով:
Պահպանվել են բազմաթիվ հին կոնդակներ, որոնք երբեմն կարևոր պատմական սկզբնաղբյուր են հանդիսանում:
 
sacredtradition.am