SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՄԱԿԱՐԱՎԱՆՔ
id323Գտնվում է Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղից հարավ-արևմուտք՝ Պայտաթափ լեռան անտառապատ լանջին: Վանքի գավիթը (XIII դ.) կից է հնագույն, կենտրոնագմբեթ եկեղեցուն (XI դ.) և գլխավոր եկեղեցուն, որը գմբեթավոր դահլիճ է՝ կառուցված Վարդան իշխանի կողմից 1205 թ.: Ունի ճոխ զարդաձևերով, բազմագույն քարերով շքամուտք: Վանքի հարավային կողմում գտնվում է կենտրոնագմբեթ Ս. Աստվածածին եկեղեցին (1198 թ.), իսկ արևմուտքում բնակելի և տնտեսական շենքերի ավերակներն են, դարպասը և աղբյուրը:

Մակարավանքի ընդհանուր տեսքը հյուսիս-արևելքից
Լուսանկար՝ Զավեն Սարգսյանի

 
sacredtradition.am