SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՄԱՍՆԱՏՈՒՓ
id330Սրբագործված նշխարի մասնիկները քահանան պահում է այս տուփի մեջ՝ պատարագից դուրս եկեղեցում հաղորդվողներին կամ տներում հիվանդներին հաղորդություն տալու համար: Մասնատուփերը սկիհի և մաղզմայի պես լինում են արծաթից՝ ներսից ոսկեջրած: Նրանք հաճախ կրում են իրենց նշանակությունը խորհրդանշող զարդեր և պատկերներ:

Մասնատուփ խաչով
XIV-XVIII դդ.: Ս. Էջմիածնի գանձատուն

 
sacredtradition.am