SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՄԱՐԴԵՂՈՒԹՅՈՒՆ
id336Այսպես են կոչում Աստծո Որդու մարմնացումը՝ աստվածաբանորեն այն առավել ամբողջական ներկայացնելու համար: Քանզի Հիսուս Քրիստոս, գալով աշխարհ, ոչ միայն վերցրեց մարդու մարմինը, այլև նրա ողջ բնությունը՝ հոգին, միտքը, կամքը, ամեն ինչ՝ բացի մեղքից, որպեսզի ամբողջովին նորոգի մարդու բնությունը և վերստին որդեգրի Աստվածությանը:
 
sacredtradition.am