SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՈՒՐԱՐ
id398Ուրարը գցվում է դպիրի շապիկի վրա՝ ներկայացնելով նվիրապետական հաջորդ աստիճաններում գտնվողներին՝ ուրարակրին և սարկավագին: Այն երկարավուն նեղ ժապավեն է, որը սարկավագը կրում է ձախ ուսին:
Ուրարը խորհրդանշում է սարկավագին տրված շնորհը, որով նա կիսով չափ կցվում է քահանայի պարտավորություններին՝ լինելով նրա առաջին օգնականը և միջանկյալ դեր կատարելով քահանայի և հավատացյալ ժողովրդի միջև:
 
sacredtradition.am