SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՍՅՈՒՆԻ ՎԱՆՔ
id443Գտնվում է Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքում: Վանքի քառախորան, միջանկյալ խորշերով «հռիփսիմեատիպ» Ս. Գրիգոր եկեղեցին (հետագայում վերանվանվել է Ս. Հովհաննես) կառուցվել է 670-689 թթ.: Ներսում, գմբեթի տակ, եկեղեցու կառուցողների պատկերաքանդակներն են, որոնք հայկական վաղմիջնադարյան քանդակագործության լավագույն նմուշներից են:

Սիսիանի Սյունի վանքի Ս. Հովհաննես եկեղեցին հյուսիս-արևմուտքից
Լուսանկար՝ Գրիգոր Բրուտյանի

 
sacredtradition.am