SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՎԱՆԱԿԱՆ
id456Այս անունով կոչվում են վանքում բնակվող և նրա կանոնադրությանը ենթարկվող միաբանները: Նրանք կատարում են զանազան ծառայություններ, որոնք սահմանված են վանքի իշխանության կողմից:
Վանականի բուն կոչվածությունն անմիջականորեն չի առնչվում եկեղեցու նվիրապետական աստիճանների հետ, թեև դրանք երբեք չեն բացառվում. այն ամենից առաջ արտահայտվում է հնազանդությամբ և սեփական կամքն ուրանալով, կուսակրոնությամբ և ողջախոհությամբ, աշխարհիկ հարաբերություններից հրաժարվելով և ամենօրյա ճգնություններով՝ հանուն ճշմարիտ հոգևոր աճի և հարատև աստվածմերձության:
 
sacredtradition.am