SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
id463Այսպես է կոչվում որևէ հոգևոր ուսմունք, ինչպես նաև Եկեղեցու ողջ ուսուցողական համակարգը: Երբ ասում ենք քրիստոնեական վարդապետություն, հասկանում ենք այն ամենը, ինչ ուսուցանում է Եկեղեցին՝ ներառյալ թե՛ դավանական, թե՛ աստվածպաշտական, թե՛ բարեպաշտական սկզբունքները: Միաժամանակ, զանազանվում են տարբեր ուսուցողական բաժիններ՝ կոչվելով, օրինակ, ապաշխարության վարդապետություն, փրկության վարդապետություն, Սուրբ Երրորդության վարդապետություն և այլն:
 
sacredtradition.am