SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՏԵՂԵՐԻ ՎԱՆՔ
id474Գտնվում է Արագածոտնի մարզում՝ Բյուրականից հյուսիս, սարահարթի վրա: Վանքի թաղածածկ, գմբեթավոր եկեղեցին կառուցվել է 1213-1232 թթ., իսկ քառասյուն, կենտրոնակազմ գավիթը՝ 1232-ին (ճարտարապետ՝ Աղբայրիկ): Վանքին ինքնատիպ տեսք են հաղորդում գավթի արևմտյան կողմում՝ տանիքին կանգուն զույգ գմբեթավոր մատուռները, ինչը բացառիկ երևույթ է հայկական եկեղեցական ճարտարապետությունում:

Տեղերի վանքի Ս. Աստվածածին եկեղեցին հարավ-արևմուտքից
Լուսանկար՝ Տաթևիկ Մելքոնյանի

 
sacredtradition.am