SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՓԻԼՈՆ
id487Ժամերգության ընթացքում դասի մեջ հոգևորականները վերարկուի վրայից փիլոն են կրում, որը նման է շուրջառի և ամրացվում է ճարմանդով, սակայն հիմնականում սև է լինում և նվազ հանդիսավոր տեսք ունի: Այնուհանդերձ, փիլոնները որոշ զարդարանքներ կրում են. այսպես՝ վարդապետի փիլոնը սև ծաղկավոր է լինում, իսկ ծայրագույն վարդապետինը և եպիսկոպոսինը՝ մանուշակագույն ծաղկավոր:
 
sacredtradition.am