SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՔՈԲԱՅՐԻ ՎԱՆՔ
id499Գտնվում է Լոռու մարզում՝ Դեբեդ գետի ձորալանջի բարձրադիր դարավանդի վրա: Եղել է հոգևոր-կրթական հայտնի կենտրոն: Համալիրի կազմում են այժմ կիսավեր, միանավ, թաղածածկ գլխավոր եկեղեցին (XIII դ.), Կյուրիկե II թագավորի դուստր Մարիամի կառուցած նույնատիպ եկեղեցին (1171 թ.), զանգակատուն-տապանատունը (1279 թ.), սեղանատունը (XIII դ.): Գլխավոր եկեղեցին, մատուռ-ավանդատունը, սյունասրահը և զանգակատունը զարդարված են XIII դ. բարձրարվեստ որմնանկարներով:

Քոբայրի վանքի գլխավոր եկեղեցու պահպանված արևելյան հատվածը՝ որմնանկարված խորանով
Լուսանկար՝ Սերգեյ Հակոբյանի

 
sacredtradition.am