SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՕՎՍԱՆՆԱ
id507Աստծուն ուղղված օրհնության ցնծագին բացականչություն է, որ եբրայերեն նշանակում է «փրկությո՜ւն, կեցցե՜»: Իսրայելացիները հատկապես Զատիկի տոնին սրանով էին արտահայտում իրենց երախտապարտությունը Տիրոջ հանդեպ, որ իրենց փրկեց Եգիպտոսի գերությունից:
Ըստ Ավետարանի՝ ժողովուրդն «օվսաննա» բացականչելով էր դիմավորում Հիսուսին, երբ Նա մտնում էր Երուսաղեմ (տե՛ս Ծաղկազարդ):
 
sacredtradition.am