SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՄԻՔԻԱ ՄԱՐԳԱՐԵ (մ. թ. ա. VIII դ. կես)
id556Միքիան ժամանակակիցն էր Ամոսի, Օսեեի և Եսայու: Ապրել և մարգարեացել է Հուդայի երկրում Հովաթամ, Աքազ և Եզեկիա թագավորների օրոք: Նրա միջոցով Աստված կանխահայտնում է գալիք պատուհասների մասին՝ նշելով Իր բարկության հիմնական պատճառները՝ Իսրայելի կռապաշտությունը, ժողովրդի առաջնորդների ագահությունն ու անողորմությունը, համատարած այլասերումն ու խարդախությունը: Սակայն մարգարեի գիրքը, Տիրոջ դատաստաններից բացի, պարունակում է նաև լուսավոր պատկերներ գալիք նորոգության մասին, երբ Իսրայելի փառքը հայտնվելու է աշխարհին: Միքիան մարգարեանում է Փրկչի գալստյան և Նրա ծննդավայրի՝ Բեթղեհեմի մասին [Միք. 5.2]՝ նշելով, որ «Նրա հզորությունը պիտի տարածվի մինչև երկրի ծագերը» [Միք. 5.4]:
Ըստ ավանդության՝ Միքիան նահատակվել է իր խստասիրտ հայրենակիցների կողմից: Նրա և Ամբակում մարգարեի նշխարները դարեր անց, Թեոդոսիոս Մեծ կայսեր օրոք (306-337), հայտնաբերել է մի եպիսկոպոս իրեն տրված տեսիլքի միջոցով:
 
sacredtradition.am