SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՄԻՋԻՆՔ
id577Այս անունն է կրում Մեծ պահքի տևողության մեջտեղի օրը՝ չորրորդ շաբաթվա չորեքշաբթին: Այս օրվանից մինչև Ղազարոսի հարության տոնը Խաղաղական ժամերգության «Ի Քէն հայցեմք» շարականից հետո երգվում են «Ստեղի»՝ ծանր, հանդիսավոր ձայնեղանակով շարականների հատվածներ, որոնք ընտրված են ըստ օրվա ձայնի և յուրաքանչյուր ձայնի հանդիպող հաջորդ օրվա հետ ավելանում են ևս մեկ տնով:
Բարեպաշտական առումով Միջինքը որոշակի ինքնահաշվետվության օր է պահքի անցած ժամանակը գնահատելու և այն առանց թուլացնելու շարունակելու վճիռն ամրապնդելու համար: Ուստի և այս օրը յուրահատուկ հոգեբանական դադարի պահ է, ոմանց համար էլ՝ պահքն ընդհատելու, մինչև իսկ խրաճանքների դիմելու առիթ, ինչը, սակայն, հիմնված չէ սրբազան ավանդության վրա և բնավ չի խրախուսվում Եկեղեցու վարդապետների կողմից:
 
sacredtradition.am