SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԲՈՒՐՎԱՌ
id094Այսպես է կոչվում խնկարկության համար գործածվող կրակի փոքր ամանը:
Բուրվառով հիմնականում խնկարկում է սարկավագը: Ձեռնադրության ժամանակ եպիսկոպոսը հանդիսավորապես նրան է հանձնում բուրվառը և խնկարկել տալիս:

Բուրվառ
XVIII դ., Վաղարշապատ: Ս. Էջմիածնի գանձատուն

 
sacredtradition.am