русский  english    
ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱ
ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱ / ՁԱՅՆԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ
Մակար Եկմալյան (1856-1905), «Հայր մեր»
Կոմիտաս վարդապետ (1869-1935), «Հայր մեր»
Կոմիտաս վարդապետ (1869-1935), «Հայր մեր»
Կոմիտաս վարդապետ (1869-1935), «Յիշեսցուք ի գիշերի»(Գիշերային ժամերգության երգ)
«Յարութեան ալէլուիա»(Գիշերային ժամերգության երգ)
Ս. Ներսես Շնորհալի (1102-1173), «Առաւօտ լուսոյ»(Գիշերային ժամերգության երգ)
«Երեքսրբեան»(Առավոտյան և Երեկոյան ժամերգության սրբասացություն)
«Փառք ի բարձունս»(Առավոտյան ժամերգության օրհներգ)
Ս. Ներսես Շնորհալի (1102-1173), «Նորաստեղծեալ»(Առավոտյան ժամերգության «Մանկունք»-ի կիրակնօրյա շարական)
Կոմիտաս վարդապետ (1869-1935), «Լոյս զուարթ»(Երեկոյան ժամերգության երգ)
Ս. Մովսես Խորենացի (410-490), «Զանճառելի Լուսոյ մայր»(Ս. Ծննդյան ճրագալույցի շարական)
Գրիգոր Պահլավունի (1113-1166), «Ո՜վ զարմանալի»(Աստվածահայտնության ձոներգ), մշակումը՝ Կոմիտաս վարդապետի
Հովհաննես Երզնկացի (1220/30-1293), «Այսօր ձայնն հայրական»(Աստվածահայտնության ձոներգ. կատարվում է ջրօրհնեքի ժամանակ), մշակումը՝ Կոմիտաս վարդապետի
Ս. Մովսես Խորենացի (410-490), «Լոյս ի Լուսոյ ի Հօրէ»(Աստվածահայտնության ջրօրհնեքի շարական), մշակումը՝ Կոմիտաս վարդապետի
Ս. Ներսես Շնորհալի (1102-1173), «Նորահրաշ պսակաւոր»(Ս. Վարդանանց տոնի շարական), մշակումը՝ Կոմիտաս վարդապետի
Ս. Ներսես Շնորհալի (1102-1173), «Նոր ծաղիկ»(Ս. Հարության շարական)
Ս. Ներսես Շնորհալի (1102-1173), «Հրաշափառ Աստուած»(Ս. Գրիգոր Լուսավորչի «Ելք վիրապից» տոնի շարական), մշակումը՝ Կոմիտաս վարդապետի
Սահակ Ձորափորեցի կաթողիկոս (677-703), «Ուրա՛խ լեր, սո՛ւրբ Եկեղեցի»(Ս. Էջմիածնի տոնի շարական)
Սահակ Ձորափորեցի կաթողիկոս (677-703), «Էջ Միածինն ի Հօրէ»(Ս. Էջմիածնի տոնի շարական)
Ս. Մովսես Խորենացի (410-490), «Աստուածածին, երկնային դուռն»(Եկեղեցու տոնական շրջանի «Մեծացուսցէք»-ի շարական), մշակումը՝ Կոմիտաս վարդապետի
Ս. Մովսես Խորենացի (410-490), «Այսօր ժողովեալ»(Ս. Աստվածածնի վերափոխման շարական)
Ս. Հովհաննես Օձնեցի (410-490), «Նահատակ բարի»(Ստեփանոս Նախավկային նվիրված շարական)
Ս. Մեսրոպ Մաշտոց (360-440), «Յամենայն ժամ աղաչանք իմ այս են»(Մեծ պահոց շրջանի ապաշխարության շարական)
Ս. Մեսրոպ Մաշտոց (360-440), «Ծով կենցաղոյս»(Մեծ պահոց առաջին ուրբաթի շարական)
Ս. Մեսրոպ Մաշտոց (360-440), «Անկանիմ առաջի Քո»(ապաշխարության շարական)
Ս. Մեսրոպ Մաշտոց (360-440), «Բազում են Քո գթութիւնք»(ապաշխարության շարական)
Ս. Մեսրոպ Մաշտոց (360-440), «Տէր, որ ի մէջ լերին աղբերացուցեր»(ապաշխարության շարական)
Ս. Սահակ Պարթև (348-439), «Այսօր կանգնեցաւ աւազան»(ոտնլվայի շարական)
Մխիթար Այրիվանեցի (1230-1297), «Սիրտ իմ սասանի»(ոտնլվայի գանձ)
Ս. Ներսես Շնորհալի (1102-1173), «Բա՛ց մեզ, Տէ՛ր»(դռնբացեքի շարական)
Ս. Ներսես Շնորհալի (1102-1173), «Աշխարհ ամենայն»(ապաշխարության շարական), մշակումը՝ Կոմիտաս վարդապետի
«Խորհուրդ խորին»(ս. պատարագի «Զգեստավորում» բաժնի շարական)
Մակար Եկմալյան (1856-1905), «Բարեխօսութեամբ»(ս. պատարագի «Խնկարկություն» բաժնի շարական)
«Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ»(ս. պատարագի «Ճաշու ժամամուտ»-ի շարական)
«Սուրբ Աստուած»(ս. պատարագի «Ճաշու ժամամուտ»-ի սրբասացություն)
«Մարմին տէրունական»(ս. պատարագի վերաբերությանը նախորդող երգ)
«Ով է որպէս Տէր»(ս. պատարագի «Վերաբերություն» բաժնի երգ)
«Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ»(ս. պատարագի «Ողջույն» բաժնի շարական)
«Սուրբ, սուրբ»(ս. պատարագի «Գոհություն» բաժնի երգ)
«Հայր երկնաւոր»(ս. պատարագի «Հիշատակ» բաժնի երգ)
«Որդի Աստուծոյ», «Հոգի Աստուծոյ»(ս. պատարագի «Վերակոչում» բաժնի երգեր)
«Տէ՛ր, ողորմեա՜»(ս. պատարագի հաղորդությանը նախորդող երգ)
«Քրիստոս պատարագեալ»(ս. պատարագի «Հաղորդություն» բաժնի երգ)
Ս. պատարագի արձակման աղոթք
«Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ»(ս. պատարագի «Արձակում» բաժնի երգ)
Տերունական աղոթք [Մատթ. 6.9-13]
Լեռան քարոզի ինը երանիները [Մատթ. 5.3-12]
Սաղմոս 6
Սաղմոս 31
Սաղմոս 37
Սաղմոս 50
Սաղմոս 101
Սաղմոս 129
Սաղմոս 142
Վեմի վրա կառուցված տունը [Ղուկ. 6.47-49]
Նոր կարկատանը հին զգեստի վրա [Մատթ. 9.16]
Նոր գինին հին տիկերի մեջ [Մատթ. 9.17]
Սերմնացանը [Մարկ. 4.2-20]
Որոմները [Մատթ. 13.24-30]
Պարտատերն ու երկու պարտապանները [Ղուկ. 7.36-50]
Ճրագը գրվանի տակ [Մատթ. 5.14-16]
Ցանք և հունձք [Մարկ. 4.26-29]
Մանանեխի հատիկը [Մատթ. 13.31-32]
Թթխմորը [Մատթ. 13.33]
Արտում պահված գանձը [Մատթ. 13.44]
Թանկարժեք մարգարիտը [Մատթ. 13.45-46]
Ծով նետված ուռկանը [Մատթ. 13.47-50]
Անխիղճ պարտատեր ծառան [Մատթ. 18.23-35]
Բարի սամարացին [Ղուկ. 10.29-37]
Երեք նկանակով օգնող ընկերը [Ղուկ. 11.5-8]
Անմիտ մեծահարուստը [Ղուկ. 12.16-21]
Արթուն ծառաները [Ղուկ. 12.35-40]
Հավատարիմ և իմաստուն տնտեսը [Ղուկ. 12.42-48]
Անպտուղ թզենին [Ղուկ. 13.6-9]
Խնջույքի կանչվածները [Ղուկ. 14.16-24]
Աշտարակ շինողը, պատերազմի պատրաստվող թագավորը [Ղուկ. 14.28-33]
Կորած ոչխարը [Ղուկ. 15.3-7]
Կորած դրամը [Ղուկ. 15.8-10]
Անառակ որդին [Ղուկ. 15.11-32]
Անիրավ տնտեսը [Ղուկ. 16.1-8]
Հարուստն ու աղքատ Ղազարոսը [Ղուկ. 16.19-31]
Խոնարհաբար ծառայելը [Ղուկ. 17.7-10]
Անարդար դատավորը և այրի կինը [Ղուկ. 18.1-8]
Փարիսեցին և մաքսավորը [Ղուկ. 18.10-14]
Տասը մնասները [Ղուկ. 19.12-27]
Մշակների վարձը [Մատթ. 20.1-16]
Երկու որդիները [Մատթ. 21.28-31]
Չար մշակները [Մատթ. 21.33-40]
Հարսանեկան խրախճանքը [Մատթ. 22.2-14]
Տանտիրոջ վերադարձին արթուն սպասելը [Մարկ. 13.33-37]
Իմաստուն և հիմար կույսերը [Մատթ. 25.1-13]
Երեք ծառաները [Մատթ. 25.14-30]
Գառները և այծերը [Մատթ. 25.31-46]

 
sacredtradition.am