SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԴԻՎԱՀԱՐ
id132Հնուց ի վեր այսպես են կոչել ծանր հոգեկան հիվանդությամբ տառապողներին: Համաձայն Սուրբ Գրքի՝ այդ հիվանդության պատճառը մարդու մեջ բնակվող և նրա հոգու և մտքի կարողությունների վրա իշխող դևն է կամ դևերի մի ողջ բազմություն:
Ինչպես մեր Տերը դևերին սաստելով վռնդում էր դիվահարների միջից, այնպես էլ Նրա հավատարիմ ծառաները Քրիստոսի անունով և Նրա աստվածային զորությամբ վռնդելով դևերին, բժշկում են մարդկանց այս սոսկալի ախտից:

Քրիստոս բժշկում է գերգեսացի դիվահարին
Երևան, ձեռ. 6795, էջ 40բ, Բժշկության Ավետարան, 1353 թ.
Ծաղկող՝ Սարգիս Պիծակ

 
sacredtradition.am