SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԼՄԲԱՏԱՎԱՆՔԻ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻ
id211Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի հյուսիսարևմտյան բարձունքի լանջին կանգուն Ս. Ստեփանոս եկեղեցին կառուցվել է VI դ. վերջին՝ տեղական տուֆից: Փոքր խաչաձև գմբեթավոր կառույց է՝ վերձիգ համաչափություններով: Ավագ խորանի որմնանկարը (VII դ.) վաղքրիստոնեական հայ որմնանկարչության լավագույն նմուշներից է:

Լմբատավանքի որմնանկարի հատված
Եզեկիել մարգարեի տեսիլքի 4 քառադեմ և քառաթև
կենդանիներից [Եզեկ. 1.5-11] մեկի պատկերը
Աղբյուր՝ Նիկոլայ Քոթանջյան, Գույնը Հայաստանի վաղմիջնադարյան գեղանկարչությունում.
VI-VII դդ. հուշարձանների վերլուծություն. «Սովետական գրող», Երևան, 1978

 
sacredtradition.am