SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՓՐԿԻՉ
id491Սուրբ Գրքում այս բառը գործածվում է թե՛ մարդկանց, թե՛ Աստծո վերաբերյալ: Բայց հատկապես այն վերաբերում է Մեսիային՝ աշխարհի Փրկչին:
Քրիստոսի անունը՝ Հիսուս, որ եբրայերեն նշանակում է փրկիչ, Գաբրիել հրեշտակապետի կողմից Նրան տրվեց հենց այն խորհրդով, որ Նա է Մեսիան, «քանի որ Նա պիտի փրկի Իր ժողովրդին իր մեղքերից» [Մատթ. 1.21]:
 
sacredtradition.am