SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԹԱԲՈՐ ԼԵՌ
id183Նազարեթ քաղաքից ոչ հեռու բարձրանում է այս սրբազան լեռը, որը փառավորվեց Քրիստոսի պայծառակերպությամբ: Իր երկնային փառքը 3 աշակերտներին հայտնելու համար Տերն ընտրեց այս լեռան բարձունքը [տե՛ս Մատթ. 17.1]: Այն զարմանալիորեն տարբերվում է Իսրայելի ժայռոտ լեռներից. կոնաձև է և ամբողջովին պատված խիտ բուսականությամբ:

Թաբոր լեռան տեսարանը Նազարեթից

Այս լեռան սրբազան կոչվածության մասին մարգարեացել է դեռևս Դավիթ թագավորը:
 
sacredtradition.am