SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՒՅՑ
id411Պատարագամատույց կամ Խորհրդատետր է կոչվում պատարագի այն գիրքը, որը պարունակում է պատարագչի կողմից բարձրաձայն և ծածուկ արտասանվող աղոթքները:
Պատարագամատույցները մշտապես փոփոխվել ու վերախմբագրվել են Եկեղեցու հայրերի կողմից՝ ամեն անգամ լրացվելով պատարագի իմաստը բացահայտող նոր խորհուրդներով: Հայ Եկեղեցու ներկայիս պատարագի տեքստերից վերցված, մեր ս. հայրերի կողմից հավելված և մշակված մի ամբողջություն է: Այն մշտապես դրված է լինում ս. սեղանի ձախ կողմում՝ փոքրիկ գրակալի վրա:

Պատարագամատույց՝ դրված Քրիստոսի Գերեզմանի մատուռի թաղման մասում
Երուսաղեմի Ս. Հարության տաճար

 
sacredtradition.am