SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԲԱԶՊԱՆՆԵՐ
id086Բազպանները քահանայի շնորհների խորհրդանիշներից են: Նա դրանք կրում է իր երկու թևերին՝ դաստակից մինչև արմունկը՝ իբրև վահան չարի դեմ, որպեսզի կարողանա սրբությամբ սպասավորել Աստծուն: Այս պատճառով զգեստավորման ընթացքում բազպանները հագնելիս քահանան ասում է. «Տե՛ր, զորությո՛ւն տուր իմ ձեռքին»:

Բազպաններ ավետման նկարազարդմամբ
XVIII դ. կես, Կ. Պոլիս: Ս. Էջմիածնի գանձատուն

 
sacredtradition.am