SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆՔ
id427Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղում՝ Քասաղ գետի կիրճի եզրին կանգուն Սաղմոսավանքի կազմում են Ս. Սիոն գմբեթավոր եկեղեցին՝ կառուցված իշխան Վաչե Վաչուտյանի կողմից (1215 թ.), խոշոր քառասյուն գավիթը (1215-1235 թթ.), գրատունը (1255 թ.), Ս. Աստվածածին մատուռը:
Վանքը միջնադարում եղել է խոշոր գիտակրթական կենտրոն:
Համալիրի հյուսիսային կողմում XIII-XIV դդ. ստեղծված խաչքարերով հարուստ գերեզմանատունն է: Վերանորոգվել է 1997-2000 թթ.:

Սաղմոսավանքի ընդհանուր տեսքը հյուսիս-արևմուտքից
Լուսանկար՝ Սերգեյ Հակոբյանի

 
sacredtradition.am