SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

Ս. ՏՐԻՓՈՆ (+250)
id528Ծնվել է փռյուգիացի քրիստոնյայի ընտանիքում և մեծացել այրիացած, բարեպաշտ մոր խնամքով ու սրբակյաց դաստիարակությամբ։ Մանուկ հասակից աչքի է ընկել զարմանալի գերբնական հատկություններով և բժշկության ու դիվահալածության շնորհներով, որոնց միջոցով կարողանում էր բազմաթիվ հեթանոսների դարձի բերել:
Ս. Տրիփոնը մարտիրոսացավ Դեկիոս կայսեր (249-251) հալածանքների ժամանակ: Կուռքերի արձաններին երբեք չերկրպագելու մեղադրանքով 250-ին նրան ձերբակալեցին և բերելով Նիկիա՝ ենթարկեցին սոսկալի տանջանքների, որոնք ամենևին չընկճեցին սրբին, և ի վերջո նրան գլխատեցին:
Հայ Եկեղեցին Տրիփոնի հիշատակը նշում է Պարսամի և Ոնոփրիոսի հետ միասին՝ իբրև ճգնավորի՝ հաշվի առնելով նրա սքանչելագործ լինելը, ինչը հատուկ էր իր ժամանակի ճգնավորներին:
 
sacredtradition.am