SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՄԱՂԶՄԱ
id325Հարթ պնակ է, որի մեջ ամփոփում են ս. հաղորդության նշխարը և դնում սկիհի վրա:
Մաղզմայի միջին մասը սկիհի բերանի չափով խորացված է, ինչի շնորհիվ այն հարմարավետ տեղադրվում է սկիհի վրա: Սկիհի պես մաղզման ևս լինում է արծաթից, իսկ ներսից այն ոսկեզօծված է:
 
sacredtradition.am