SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՄԱՍ
id329Հնում պատարագի նշխարներն այնքան շատ էին պատրաստում, որ դրանց մի մասը սրբագործության համար ընտրելուց հետո մնացածը արարողության վերջում բաժանում էին չհաղորդվածներին՝ իբրև պատարագի մասնակցության նշան: Այդ նշխարները կոչում էին մաս:
Այժմ մասը լիովին տարբերվում է հաղորդության նշխարից. Այն շատ բարակ, մեծ նկանակ է, որը մասնատելով՝ հոգևորականները բաշխում են ժողովրդին:
 
sacredtradition.am